You are here

Press conference

Information in Swedish.

Hoj17 arrangeras av Göteborgs Diabetesförening och är en 90 dagars cykeltur för bättre fothälsa vid diabetes. Forskaren Ulla Tang och medcyklister cyklar 200 mil genom Sverige för att uppmärksamma att det finns skillnader inom vården när det gäller prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes.

”Kolla min fot” 
..är målet med Hoj17. Alla personer med diabetes vill få en grundlig årlig fotundersökning. Om man har ökad risk att få fotsår så behövs hjälp med fotvård, råd om egenvård och tillgång till lämpliga skor och inlägg. Om det är sår på foten behövs remiss till medicinska specialister.

Varför Hoj17?
Tyvärr beror det på var man bor i Sverige vilken vård som erbjuds. En av konsekvenserna av brister i vårdkedjan kan utläsas i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 2015 som påtalar att stora regionala skillnader finns i andel personer som amputeras. Vissa regioner (Blekinge och Jämtland) har låga amputationstal och andra (t.ex. Västra Götaland, Örebro, Halland Västernorrland och Gotland) har betydligt högre. Vi kan lära av regioner som varit framgångsrika i sitt arbete att verka för god fothälsa. 

Hur?
Under Hoj17 ordnas ett flertal möten runt om i Sverige för att diskutera lokala förhållanden (vad som är bra och vad som är dåligt) och samlas kring smarta lösningar för att främja fothälsan.  Lokala patientorganisationer ordnar möten för att diskutera hur den lokala diabetesvården fungerar. Sjukvårdspersonal, politiker och patientrepresentanter inbjuds att delta i diskussionerna. Senaste nytt från fotfronten presenteras. Ullas patientarbete under 35 års arbete som fotterapeut, ortopedingenjör och forskare har lett till att Ulla sökt svar på hur man kan förbättra kvaliteten på fotundersökningar. Ett svar kan vara att ta hjälp av eHälso-appen, vid fotundersökning. Vidare ger hon förslag på vilka typer av skor och inlägg som är bra för fothälsan.

Hoj17 startar i Göteborg den 29 april och går vidare till Nässjö, Norrköping, Stockholm och norrut genom Västmanland, Hälsingland, Västernorrland mot Jokkmokk. Ulla och medcyklister reser sedan med inlandsbanan från Jokkmokk till Storfors och cyklar till västkusten och söderut mot Värmland, Uddevalla, Stenungsund och ”målgång” på Jonsereds Herrgård utanför Göteborg den 30 juli. Resan är en enkel resa med cykel och tält. 

Presskonferens
Göteborgs Diabetesförening inbjuder till presskonferens samma vecka som Hoj17 startar. På plats finns Kent Olaisson och Ulla H. Tang. 
Välkommen måndagen den 24 april kl 10.00 till
Göteborgs Diabetesförenings kansli
Mellangatan 1 
413 01 Göteborg

Göteborgs Diabetesförening verkar för att Hoj17 blir en nationell aktion. Svenska Diabetesförbundet står bakom och stödjer projektet. Aktionen kan följas genom hemsidan www.hoj17.se som snart öppnas. Den engelska versionen är”Bike4Diab” med devisen  ”check my feet”.

Med vänlig hälsning

Göteborgs Diabetesförening
Kent Olaisson
kent@hoj17.se
0708-981511

Date: 
Monday April 24th 2017 at 10:00 to at 12:00
Organiser: 
Göteborgs Diabetesförening
Location: 
Mellangatan 1, Göteborg.
Final date for registration: 
Tuesday May 16th 2017 at 23:00