Du är här

Deltagare

Värmland visar världen vägen

Med devicen "Värmland visar världen vägen, för bättre fothälsa vid diabetes" öppnades fotmötet i Värmland. Kommunalråd Georg Forsberg (C) och Tekn. Dr. Stefan Hellstrand hälsade alla välkomna till mötet arrangerat av  Värmlands Diabetesförening med Kils kommun som värd.

I en hållbar hälso - och sjukvård gäller det att hushålla med basresuser som land, mark, energi, kapital och arbetskraft. Stefan Hellstrand visade forskningsresultat från ortopedteknisk försörjning av inlägg till  personer med diabetes att det är möjligt att förse nästan dubbelt så många personer med inlägg. Detta kan göras samtidigt som personerna får färre sjukresor och färre dagar borta från jobbet. Fler personer som erbjuds insatser för att förebygga fotsår är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart.

Diabetesfotkoordinator Marie Bejmo, Landstinget i Värmland fängslade åhörarna med berättelsen om hur Landstinget i Värmland tillsammans med patientrepresentanter, fotterapeuter, läkare och politiker lyckats halvera antalet amputationer under en 17 års period.  Marie berättade att rätt insatser, på rätt nivå till rätt risknivå är avgörande för att nå framgång. Värdet av att patienter får så få sjukresor som möjligt betonades. Detta möjliggörs med att patienter som kommer till fotteamen har alla prover och undersökningar gjorda och vid teammötet träffar den (de) experter som hen behöver för att få en effektiv behandling.

Struktur, uppföljning och enhetliga rutiner genomsyrar "Värmlandsmodellen" som projektet kallas. 

Vid den avslutande frågan på vad Värmland ytterligare ser som framgångspotential så kom det fram önskan om 

- en nationell lika och bra plan för prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes

- att förekomst att amputation återigen införs som indikator i registreringen till Nationella Diabetesregistret.

Vid mötet demonstrerade Erimed och Aktiv Ortopedteknik i Karlstad sina ortopedtekniska produkter. För musikunderhållningen stod Jan Johnasson.

Värmlands Diabetesförening tackade alla för ett mycket givande möte varvid alla gick ut i det strålande vädret utanför kommunhuset i Kil.

Bildspel