Du är här

Ulla Hellstrand Tang.

Var var politikerna?

Regioner som satsar på kvalitet i prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes berättar berättar gärna hur de gått tillväga. Värmland och Sörmland är några exempel. Hoj17 och Västmanlands Diabetesförening rekommenderar att Västmanlands politiker sänder en delegation till Värmland och lägger fotfrågan på bordet. Det ger en långsiktig vinst för individ och hälso - och sjukvården. Sammantaget en hållbar strategi ekologiskt, ekokomiskt och socialt.