Du är här

Hoj17 - Cykla för bättre fothälsa vid diabetes

Cykla för bättre fothälsa, tema för Stockholmsmötet

Den 21 maj cyklade med dr. och ortopedingenjör/fotterapeut Ulla H Tang från Långholmen över Västerbron till S:t Eriskplan fill ett välarrangerat möte. Thomas Magnöusson, StorStockholms Diabetesförening hälsade alla välkomna till ett soligt möte med tema "bättre fothälsa". I inledningsanförande, av Ulla H Tang, redogjordes för de stora regionala skillnader i prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes. I senaste nytt från fotforskningen berättade Ulla om att digitala beslutsstöd som www.myfootdiabetes.se och www.dfoot.se ger patienter och personal stöd i att utföra en strukturerad fotundersökning av god kvalitet. Registreringen i dessa webprogram ger även en kartbild över fothälsan i Sverige. Utifrån registreringen kan områden med sämre fothäsa identifieras och insatser sättas in som långsiktigt förbättrar fothälsan. Vidare påpekade Ulla vikten av att alla led i vårdkedjen har god kvalitet. Exempel gavs på att snabb och billig försörjning av fotinlägg kan vara ett alternativ som  innebär att fler patienter behandlas, färre sjukresoer krävs med lägre kolidioxidutsläpp/behandling. Vidare innebär alternative mindre frånvaro från arbete, sammantaget en ortopedtekniskt hållbar hälso-och sjukvård.

Regeringens samordnare i life science, Anders Lönnberg, redogjorde för en ljus framtid för life science sektorn i Sverige. Att tillvarata innovationer inom life science är en framgångsfakor för Sveriges ekonomi enligt Anders. Life science (livs-vetenskap) innefattar allt från digitala innovationer till ny läkemedel, nya rutiner för telemedicin och bioteknik. Värdet för patienten att snabbt få tillgång till nya behandlingsmetoder betonades av Anders.

I panelsamtalet ingick Ella Bohlin (kd), Landstingsråd SLL, Ann Lindström, Sveriges Fotterapeuter, Jenny Hjälmarsson, Diabetesförbundet Stockholms Län, Anders Lönnberg, Ulla H Tang under ledning av Thomas Magnusson. Politiker, patientföreträdare och professionen kommer till hösten att samlas för att diskutera vilka regional problem som identifierats samt ge förslag till lösningar för en bättre fothälsa vid diabetes. Färre fotsår och färre amputationer är ett långsiktig mål. Vägen dit går genom att alla fötter fotundersökts på lika och bra sätt samt att personer med behov erbjuds fotvård, ortopedteknisk service samt tillgång till multidisciplinär service när fotskad identifierats.

Under mötet erbjöds cykelservice av Memil. Skor och inlägg visades av Erimed. F otkontroller utfördes av fotterapueter. Fruktfaten dignade och alla log i solenl

Utställare på mötet var Erimed, Memil samt Ortopedia.

Arrangörer: Hufvudstadens Diabetesförening, Svenska Diabesförbundet i samarbete med Stockholms Fotterapeuter, StorStockholms Diabetesförening - SSDF samt Team Highlow.