Du är här

Deltagare

Hoj17 besökte Fagersta

Den 30 maj arrangerade Västmanlands Diabetesförening och Norra Västmanlands Diabetesförening ett möte på Fagersta-Västanfors hembygdsgård i Fagersta.

På mötet kostaterades att det brister i prevention och vård av fotkomplikation vid diabetes i Västmanland. Jämfört med andra regioner har Västmanland en hög andel personer som amputeras vid diabetes.
Ett tjugotal deltagare hade samlats för att diskuterade smarta lösningar för en bättre fothälsa vid diabetes. Tyvärr hade ingen politiker infunnit sig för att delta i diskussionerna som fördes vid dagens möte.

Under mötet gavs exempel på hur en fot undersöks och kriterier för en stabil sko. Deltagarna fyllde även i fotenkäten.

Utställaren Erimed demostrerade strumpor, skor och inlägg.

Vi tackar Barbo Norström, Västmanlands Diabetesförening, och Solfrid Lundstedt, Fagersta och Norra Västmanlands Diabetesförening, för mötet och tackar för den generösa fikan som vi alla fick njuta av.

Bildspel

Fagersta - Västanfors hembygdsgård
Fagersta - Västanfors hembygdsgård i Fagersta.

Barbo Norström och Solfrid Lundstedt
Barbo Norström, Västmanlands Diabetesförening och Solfrid Lundstedt, Fagersta och Norra Västmanlands Diabetesförening

Kontroll av fot.
Ulla kontrollerar fötter.

Barbo Norström, Ulla Hellstrand Tang och Solfrid Lundstedt
Ulla Hellstrand Tang tillsammans med Barbo Norström, Västmanlands Diabetesförening och Solfrid Lundstedt, Fagersta och Norra Västmanlands Diabetesförening

Ulla Hellstrand Tang.
Ulla informerar om kriterier för en stabil sko.

Deltagare
Deltagare på mötet.

Ulla Hellstrand Tang.
Ulla delar ut fotenkäter.

Ulla Hellstrand Tang och deltagare.
Ulla diskuterar fötter.

Fagersta - Västanfors hembygdsgård
Fagersta - Västanfors hembygdsgård i Fagersta.