Du är här

Om Hoj17

Hoj17 arrangeras av Göteborgs Diabetesförening och är en 90 dagars cykeltur för bättre fothälsa vid diabetes. Medicine doktor Ulla Tang och medcyklister cyklar 200 mil genom Sverige för att uppmärksamma att det finns skillnader inom vården när det gäller prevention och vård av fotkomplikationer vid diabetes.

"Kolla min fot"

...är målet med Hoj17. Alla personer med diabetes vill få en grundlig årlig fotundersökning. Om man har ökad risk för att få fotsår så behövs hjälp med fotvård, råd om egenvård och tillgång till lämpliga skor och inlägg. Om det är sår på foten behövs remiss till medicinska specialister.

Varför Hoj17?

Tyvärr beror det på var man bor i Sverige vilken vård som erbjuds. En av konsekvenserna av brister i vårdkedjan kan utläsas i Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 2015 som påtalar att stora regionala skillnader finns i andel personer som amputeras. Vissa regioner (Blekinge och Jämtland) har låga amputationsantal och andra (t.ex. Västra Götaland, Örebro, Halland, Västernorrland och Gotland) har betydligt högre. Vi kan lära av regioner som varit framgångsrika i sitt arbete att verka för god fothälsa.

Hur?

Under Hoj17 ordnas ett flertal möten runt om i Sverige för att diskutera lokala förhållanden (vad som är bra och vad som är dåligt) och samlas kring smarta lösningar för att främja fothälsan. Lokala patientorganisationer ordnar möten för att diskutera hur den lokala diabetesvården fungerar. Sjuvårdspersonal, politiker och patientrepresentanter inbjuds att delta i diskussionerna. Senaste nytt från fotfronten presenteras. Ullas patientarbete under 35 år som fotterapeut, ortopedingenjör och forskare har lett till att Ulla sökt svar på hur man kan förbättra kvaliteten på fotundersökningar. Ett svar kan vara att ta hjälp av eHälso-appen vid fotundersökning. Vidare ger hon förslag på vilka typer av skor och inlägg som är bra för fothälsan.